Cieľom vývoja v spoločnosti Promod, s.r.o je vývoj systémov a zariadení, ktoré nie je možné nahradiť inými všeobecnými riadiacimi systémami alebo je ich použitie ekonomicky nevýhodné. Ďalšou výhodou systémov ušitých na mieru je skutočnosť, že systémy riešia všetky zákazníkove problémy komplexne, takže nie je potrebné inštalovať rôzne – ťažko zlúčiteľné – systémy.

Takto máme v portfóliu systémy na monitorovanie spotreby stoviek elektromerov, plynomerov a vodomerov, systémy na monitorovanie činnosti vodárne, plynovej stanice a pod..