MeMo

Systém na monitorovanie spotreby médií.

Základné vlastnosti systému:

Ukážka činnosti:

memno