EnerMan

Energetický manažér odberu elektrickej energie.

Základné vlastnosti systému: