Vzdialený odpočet elektromerov

Systém na diaľkový odpočet elektromerov cez TCP/IP protokol - internet

Základné vlastnosti systému:

Systém získava údaje o spotrebe z ( fakturačného ) elektromera a údaje ukladá na dátovom serveri. V prípade poruchy spojenia ( internetu ) dáta zálohuje a po obnovení spojenia sú všetky údaje odoslané na dátový server. Na dátovom serveri sú údaje uložené teoreticky neobmedzenú dobu, až po okamih, kedy si ich užívateľ zo svojho počítača nespracuje. Všetky údaje sú automaticky prepočítané ( nie je potrebné násobenie rôznymi konštantami ) a sú zobrazené v prehľadnom grafickom prostredí.

dialkovy odpocet

Výhoda systému : TCP/IP protokol umožňuje kombináciu rôznych prenosových médií – od klasického ethernetu, optiky a v neposlednom rade aj v poslednom období veľmi využívanom bezdrôtovom internete – WiFi.