kWhMON

Systém na monitorovanie a reguláciu elektrickej energie - regulácia štvrťhodinového maxima.

Základné vlastnosti systému: