Promod, s.r.o.

Spoločnosť Promod vznikla v roku 1996 so zameraním na tvorbu originálneho hardvéru a softvéru určeného na riešenie potrieb zákazníkov. Postupne sme vytvorili a úspešne nainštalovali okolo sto monitorovacích a regulačných systémov prevažne v oblasti odberu elektrickej energie. Úspešne sme však reagovali aj na potreby našich zákazníkov a do portfólia produktov sme zaradili monitorovanie a reguláciu odberu plynu, vody, meranie tepla, teploty, vlhkosti a pod. Naše systémy spravujú desiatky megawatov elektrickej energie a rovnako úspešne merajú teplotu na výmeníkovej stanici plynu. Na jednom mieste monitorujeme okolo 400 elektromerov ( pričom výstupom systému sú priamo fakturačné údaje !!!) a rovnako na tom istom mieste kontrolujeme činnosť klimatizácií a sledujeme teplotu a vlhkosť prostredia. Všetky systémy však majú jednu spoločnú vlastnosť – sú múdre, pretože sú ušité presne na mieru zákazníkových potrieb.